Lễ kỷ niệm 20 năm ngày cưới của bố Phạm Thành Long & mẹ Bạch Lệ Thoa

Leave a Comment