Giay-chung-nhan-Thien-Long-Ngoi-Sao-cua-tuan

Cảm xúc lúc này thật là tuyệt vời biết bao! Ăn mừng chiến thắng cùng Thiên Long 4B nào bạn yêu💖💖 Elsa đã rất nỗ lực thể hiện tinh thần học tập trong tuần đầu tiên tại BIS. Tương tác kết nối với thầy cô và thân thiện kết nối với bè bạn. Luôn cam kết chính mình giữ vững tinh thần học tập tốt này .

Cô BIS nói: Rất ít bạn tuần đầu vào mà đạt Star của tuần, TLong cô chọn bởi: “Elsa giơ tay phát biểu tự tin, chỗ nào ko hiểu là con hỏi cô luôn, thân thiện bạn bè lắm Nên chính bạn í ngạc nhiên lắm khi được chọn”. Đúng là nề nếp này tôi được rèn luyện từ lớp 2 cô Cúc, lớp 3 cô Hà cũng yêu quý và giữ dc nếp này, sau lên lớp 4L cô Hoa động viên liên tục nên phát huy tích cực điểm lợi thế . Tôi tin tưởng giữ vững tinh thần học tập này.

Leave a Comment